Vakuutusratkaisut Taloushallintoliiton jäsenyrityksille

Logo (c) Creative Commons

Suomen Taloushallintoliitto on kilpailuttanut vakuutusmeklarin avustuksella jäsenilleen kilpailukykyisen vakuutusratkaisun, joka sisältää seuraavat vakuutuslajit:

• Toiminnan vastuuvakuutus ja varallisuusvakuutus
• Oikeusturvavakuutus
• Tietoturvavakuutus (valinnainen)
• Rikosvakuutus (valinnainen)
 

JäsenEtuvakuutuksen vakuutuskausi noudattaa Taloushallintoliiton toimikautta, minkä vuoksi vakuutuskausi on kunkin vuoden osalta 1.7.-30.6. Vakuutuksen hinta määräytyy voimassaoloajan mukaan. JäsenEtuvakuutukset ovat jatkuvia ja uudistuvat automaattisesti seuraavalle vakuutuskaudelle ellei niitä irtisanota. Mikäli jäsen haluaa muuttaa valitsemaansa JäsenEtuvakuutuksen sisältöä (vakuutuslajit, -määrät tai omavastuut) tai liikevaihtoon tulee merkittävä muutos, asiasta tulee olla yhteydessä osoitteeseen taloushallintoliitto@aon.fi. JäsenEtuvakuutus maksetaan yhdessä erässä.

Tämän verkkokaupan kautta jäsen voi tehdä hakemuksen haluamistaan vakuutuslajeista (huom. minimissään valittava toiminnan vastuuvakuutus ja varallisuusvakuutus sekä oikeusturvavakuutus). Vakuutukset myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja vakuutusten hallinnoinnista sekä vahinkoihin liittyvästä neuvonnasta vastaa vakuutusmeklari Aon Finland Oy. Toimintaohjeet ja yhteystiedot vahinkotilanteisiin liittyen löytyvät tästä dokumentista

 

 

 

Valitse ohesta haluamasi vakuutuskausi ja vakuutuksen haluttu alkamispäivä. Lisäksi syötä oheen vakuutuksenottajan nimi ja y-tunnus sekä liikevaihto, joka syntyy TAL 2018 sopimuksessa sovittujen tehtävien mukaisesta liiketoiminnasta.

Mikäli kyseessä on konserni, niin luettele myös tytäryritykset ja niiden y-tunnukset. Sisällytä myös tytäryritysten TAL 2018 liikevaihto.

Jos konserniin kuuluu ulkomaisia yrityksiä, niin ota yhteys Aoniin sähköpostitse taloushallintoliitto@aon.fi

 

Syötä alle yrityksen tiedot

Vakuutuskausi:

Vakuutuksen haluttu alkamispäivä


Yrityksen nimi:

Y-tunnus:

Liikevaihto, euroa:

Liiton neuvottelema vakuutusratkaisu on voimassa vain yrityksille, joiden TAL 2018 alainen liikevaihto on enintään 5 000 000 EUR. Isommat yritykset voivat olla yhteydessä Aon Finlandiin sähköpostitse taloushallintoliitto@aon.fi. Vakuutusratkaisu on voimassa vain Taloushallintoliiton jäsenyrityksille. Vastuuvakuutukset kattavat vain TAL 2018 -alaisen liiketoiminnan.